FonksiyonPHP

include

PHP Sayfaya Dahil Etme

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

include ifadesi belirtilen dosyayı betiğe ekler ve içeriğini değerlendirir.

Betiğe dahil edilecek dosyalar önce belirtilen dizinde aranır, eğer bir dizin belirtilmemişse include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır. Dosya include_path içinde yoksa include son çare olarak çağrıcı betiğin kendi dizinine ve o anki çalışma dizinine bakar, bulamazsa bir E_WARNING çıktılar; require için bu davranış bir E_ERROR olarak kendini gösterir.

Son E_WARNING veya E_ERROR çıktılanmadan önce, dosyaya erişilemiyorsa, include ve require, her ikisi de sırayla ek E_WARNING’leri çıktılar.

Bir dizin belirtilmişse – mutlak (Windows’ta bir sürücü harfi veya \ ile başlıyorsa veya Unix sistemlerinde / ile başlıyorsa) veya geçerli dizine göreli (. veya .. ile başlıyorsa)- include_path yönergesine bakılmaz. Örneğin bir dosya ../ ili başlıyorsa PHP çözümleyicisi dosyayı betiğin bulunduğu dizinin üst dizininde arayacaktır.

Örnek 1 – Basit bir include örneği

vars.php
<?php

$renk = 'yeşil';
$meyve = 'elma';

?>

dnm.php
<?php

echo "Bir $renk $meyve"; // -> Bir

include 'vars.php';

echo "Bir $renk $meyve"; // -> Bir yeşil elma

?>
<?php include 'header.php'; ?>

Bir Cevap Yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu