Açık Rıza Onay Alımı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Ven Sorumlusu Konumu. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Mehtap Gurbüz Güzellik Salonu ünvanına sahip olan sirketimiz “Veri Sorumlusu” konumundadır. II. Müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesi amacı : “Veri Sorumlusu” sifatını haiz şirketimiz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim ilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz. Randevu kayıtlarınızın oluşabilec. Müşter ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek, Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanitim, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her törlo peklik hizmetlerinde kullanmak. Pazarlama faaliyetler kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel firsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalıseva kagit minda tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, Elektronik (internet / mobil vs ) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek. Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek. Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek. Tarafınızla sozleşme kurabilmek. Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız. işbirliği yaptığımız ve diğer uçüncü kişilere. şirketlerimiz bünyesinde görev yapan uzman ve diğer personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecek. Bunun yanında şirketimizin yapacağı harici sözleşmeler gereği kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilecek olup müşterilerin Üçüncü kişilere devri halinde de kişisel verileriniz üçüncü kişilere devredilebilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi III. Kişisel verilerin toplanma yönetimi ve hukuki sebebi : Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Riza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. IV. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (ii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK ONAY METNİ

“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” nde yer alan bilgileri, tanınan hakları okudum ve anladım. açıklamaları tarafıma Şahsıma ve/veya adına hizmet alacağım velisi/vasisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerin “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde yer verilen bilgiler, amaçlar ve açıklamalar doğrultusunda kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına ve açıklanmasına ayni zamanda müşterilerin üçüncü kişilere devri halinde de kişisel verilerimin üçüncü kişilere devredilmesine hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay veriyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ BİLGİLENDİRMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mehtap Gürbüz Güzellik Salonu unvanına sahip olan şirketimiz her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel firsatlar tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik udruzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ ONAYI

Ben aksini bildirmedikçe her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanitim, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ve diğer sebeplerle ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere Mehtap Gürbüz Güzellik Salonu tarafından SMS, E-Posta ve Arama yolları ile ulaşılmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay verdiğimi beyan ederim.


    %d blogcu bunu beğendi:

    Reklam Engelleyici Algılandı

    Lütfen reklam engelleyicini kapatıp sayfayı yenileyin, zira sitemiz sizden hiçbir şekilde ücret talep etmez. Tek gelir kaynağımız reklamlardır. Teşekkürler.